آرشیو ماهانه: اکتبر 2013

روز جهانی مبارزه با تکثیر غیر قانونی نرم‌افزار

در کنار فعالیت‌های همه گروه‌های علاقمند به نرم‌افزار آزاد و متن باز و با تاکید بر این که نظرات هیچ کدام از آنها تایید کننده تکثیر غیر قانونی نرم‌افزار نیست، مایکروسافت روزی را برای مبارزه با تکثیر غیر قانونی نرم‌افزار در نظر گرفته است. درست است که تلاش زیادی در دنیای نرم‌افزار برای تولید نرم‌افزار …