WCF Throttling

فرض کنید که یک سرویس WCF دارید که می‌تواند به ۱۰۰ نفر به طور همزمان خدمات دهد. حال اگر این ۱۰۰ نفر به ۱۱۰ نفر افزایش پیدا کند چه اتفاقی می‌افتد؟ به احتمال زیاد سیستم از کار افتاده، کل ۱۱۰ نفر از خدمات محروم می‌شوند، نیاز به restart سرویس مربوطه پیدا می‌کنید و در نهایت باید به مدیریت سیستم هم در قبال از کار افتادن کلی سرویس جوابگو باشید.

حال مجدداً فرض کنید امکانی وجود دارد که با آن می‌توان سرویس را مجبور کرد که اگر آن ۱۰۰ نفر حد نهایی به ۱۱۰ نفر رسید، سرویس ۱۰۰ نفر اول قطع نشود ولی در عوض آن ۱۰ نفر جدید در صف دریافت سرویس قرار بگیرند. به این ترتیب فقط آن ۱۰ نفر آخر از تاخیر سیستم شاکی خواهند شد و ضمناً سرویس دچار مشکل نخواهد شد. اسم این امکان WCF Throttling است. WCF Throttling می‌تواند از طریق configها محدودیت‌هایی را در تعداد افراد همزمان و خیلی چیزهای دیگر ایجاد کند و اضافه بر آنها را به طور خودکار در «صف دریافت خدمات» قرار دهد.

منبع:
فصل ۴ کتاب Oreilly Programming WCF Services

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *