آرشیو تگ ها: FTP

‫راه اندازی FTP با استفاده از Windows Server 2008 R2 و IIS 7.5

برای راه اندازی FTP در یک سرور معمولاً راهی غیر از IIS پیشنهاد می‌شود به این دلیل که IIS مشکلات زیادی در این راه دارد. اما از آنجا که من به خاصیت Signle Sign On ارائه شده توسط Active Directory نیاز داشتم مجبور بودم راه IIS و ویندوز را انتخاب کنم. راه اندازی FTP با …

FTP in .Net

Doing FTP in .Net is not as hard as you may imagine. There is a very simple way and a bit advanced way. Simple way is using System.Net.WebClient class    and its UploadFile method. Advanced way includes using System.Net.FtpWebRequest and System.Net.FtpWebResponse classes. Using them you can do ordinary FTP operations like ListDirectory, UploadFile, DeleteFile, etc. For …