‫بعضی از دستورات ضروری git

مشاهده تغییرات قبل از commit
git diff –cached

ایجاد یک branch به اسم mybranch
git branch mybranch

سویچ کردن بین branchهای مختلف
git checkout mybrabch

نمایش branchهای موجود و branch جاری
git branch

merge برنچ mybranch با branch جاری
git merge

حذف یک branch
git branch -d mybranch

تهیه branch از یک remote branch
git branch –track experimental origin/experimental

خالی کردن موقتی working diretory
git stash

جستجو در فایل‌ها
git grep search_phrase

undo کردن تغییرات سورسی که هنوز commit نشده است
git reset –hard HEAD

Undo کردن تغییرات یک تک فایل
git checkout HEAD hello.rb

بررسی سالم بودن فایل‌های git
git fsck

بررسی این که چه کسی چه قسمتی از یک فایل را تغییر داده است
git blame sha1_file.c

درست کردن shortcut و خلاصه برای دستورات طولانی git
git config –global alias.last ‘cat-file commit HEAD’‎

منبع:
کتاب git community

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *