آرشیو تگ ها: Windows 2003

‫نصب ActivePerl روی ویندوز ۲۰۰۳

ActivePerl نرم افزاری است که با نصب آن بر روی ویندوز می‌توانید اسکریپت‌های پرل را اجرا کنید. این نرم افزار محصول ActiveState است و صد البته تنها نرم افزاری نیست که می‌تواند پرل را روی ویندوز اجرا کند. پرل برای اجرای نرم افزار OTRS که یک نرم افزار معروف Help Desk کد باز و تحت …

installing perl in windows 2003, IIS 6.0 in order to install Trouble Ticket Express

I have installed ttx in win xp without any problem. But I couldn’t install it on Windows 2003, IIS 6.0. The problem was CGI couldn’t run correctly in IIS 6.0 in order to a problem in HTTP Headers after installing perl Here is the solution: http://groups.google.com/group/microsoft.public.windows.server.general/browse_thread/thread/87c1475dd4e77471/bd6c9c319a958690?lnk=st&q=perl+%22windows+2003%22#bd6c9c319a958690