آرشیو تگ ها: VOIP

‫سعی در فهم VoIP

POTS سیستم‌های تلفنی سنتی. گاهی اوقات هم PSTN نامیده می‌شود. FXS در سیستم‌های تلفن سنتی (POTS) به پریز دیواری گفته می‌شود. FXO در سیستم‌های تلفن سنتی (POTS) به سوکتی گفته می‌شود که روی تلفن وجود دارد و خط تلفن به آن وصل می‌شود. PBX در ایران به آن سانترال یا تلفن داخلی گفته می‌شود. یک …