آرشیو تگ ها: Use Case

‫مورد کارکرد (Use Case) در ۱۰ گام

۱- مورد کارکرد به دو بخش محتوای متنی و نمودار (Use Case Diagram) تبدیل می‌شود. ۲- بخش محتوای متنی Use Case خیلی خیلی مهم‌تر از «نمودار مورد کارکرد» است. ۳- استاندارد چندان سفت و سختی برای بخش محتوای متنی Use Case وجود ندارد. ۴- بخش محتوای متنی «مورد کارکرد» هر چه کوتاه‌تر و گویاتر باشد …