آرشیو تگ ها: UI Mocking

‫نرم‌افزارهای UI Mocking

قبل از شروع به پیاده‌سازی UI یک برنامه و حتی در حین تحلیل و طراحی آن می‌توان UI آن را با کمک یک سری ابزارها مدل کرد. منظور از مدل کردن، در آوردن نمایی کلی از UI و عناصر آن بدون پیاده‌سازی مستقیم آن است. این مدل کمک خوبی به اعضای تیم توسعه و مشتری …