آرشیو تگ ها: ToString

‫تبدیل به استرینگ در C#‎

اگر شما هم تا حالا برای ساخت یک استرینگ از استرینگ و عدد در C#‎ از روشی مثل string str = “old” + (2+2).ToString()‎ استفاده می‌کردید، یعنی خودتان زحمت ToString()‎ را می‌کشیدید، دیگر این زحمت را نکشید. چون قانون String Concatenation در C#‎، شرح داده شده در بخش ۷.۸.۴ مشخصات زبانی C#‎، طوری است که …