آرشیو تگ ها: Tools

‫clientها و ابزارهای کار با git در ویندوز

mysysgitخود git است که به صورت command line کار می‌کند. Cygwinاجرای git از طریق Cygwin که یک شبیه ساز برنامه‌های لینوکس در ویندوز است. gitk و git-gui دو ابزار گرافیکی که همراه با خود git نصب می‌شوند. TortoiseGitبا ویندوز یکی می‌شود. مشابه TortoiseSVN. ظاهراً امکانات خوبی دارد و برای کسانی که به TortoiseSVN عادت دارند …