آرشیو تگ ها: Throttling

WCF Throttling

فرض کنید که یک سرویس WCF دارید که می‌تواند به ۱۰۰ نفر به طور همزمان خدمات دهد. حال اگر این ۱۰۰ نفر به ۱۱۰ نفر افزایش پیدا کند چه اتفاقی می‌افتد؟ به احتمال زیاد سیستم از کار افتاده، کل ۱۱۰ نفر از خدمات محروم می‌شوند، نیاز به restart سرویس مربوطه پیدا می‌کنید و در نهایت …