آرشیو تگ ها: TFS Power Tools

‫امکانات جانبی برای TFS

از زمانی که کار با TFS 2010 را شروع کرده بودم به تدریج کمبود بعضی امکانات را حس کردم. مثلاً Policy اجباری بودن comment به هنگام check-in یا تعیین کل buildهای در حال اجرا یا ابزارهایی برای ساده شدن مکانیزم backup/restore. قرار بود یک سری از این ابزارها را خودمان بسازیم. مثلاً با API مربوطه …