آرشیو تگ ها: Templify

‫Templify چیست؟

آیا شما هم از جمله کسانی هستید که هر چند وقت یک بار در شرکت‌تان یک پروژه جدید را new کرده و کار را با کپی کردن از یک سورس پایه و تغییر قسمت‌های مختلف آن از جمله نام پروژه، namespace، اسامی موجود در web.config و غیره ادامه می‌دهید؟ آیا از انجام این کار تکراری …