آرشیو تگ ها: Singleton

WCF Instance Management

هر سرویسی در WCF توسط یک کلاس ارائه می‌شود. مثلاً فرض کنید که سرویسی برای محاسبه حقوق یک کارمند وجود دارد. پیاده‌سازی این سرویس می‌تواند به شکل متودی از یک کلاس فرضی به نام CalcClass باشد. وقتی که کلاینتی به سرویس WCF مورد نظر وصل شده و یکی از متودهای آن را فراخوانی نماید، WCF …