آرشیو تگ ها: Service

‫دسترسی به app.config در نصب Wcf Windows Service

اگر بخواهید سرویس WCF را به عنوان سرویس ویندوز اجرا کنید می‌توانید از این راهنما استفاده کنید. بخشی از این کار نصب سرویس در ویندوز است. اگر در این installer که باید در برنامه شما باشد، نیاز به اطلاعات app.config داشته باشید باید دقت کنید که دسترسی به app.config در حین نصب امکان‌پذیر نیست. پس …

‫انواع فراخوانی سرویس در WCF

هر سرویسی در WCF شامل تعدادی متود است. سرویس‌ها با ServiceContract و متودها با OperationContract مشخص می‌شوند. فراخوانی Operationها در WCF به چهار روش امکان پذیر است: ۱- Request-Reply: این روش سنتی استفاده از سرویس‌هاست. در این روش کلاینت یکی از Operationهای سرویس را صدا می‌زند. تا زمانی که اجرای این سرویس به اتمام نرسد، …

‫راه اندازی سرویس SVN در ویندوز

هر چند که با وجود git ممکن است کمتر انگیزه‌ای برای انتخاب SVN به عنوان یک سورس کنترل جدید وجود داشته باشد، اما به هر حال اگر نیاز به نصب SVN به عنوان یک سرویس ویندوز باشد می‌توان از راهنمای خوب Jeff Atwood برای این کار استفاده کرد. این راهنما به طور خلاصه شامل دو …