آرشیو تگ ها: PerSession

WCF Per-Session instance management

Per-Session یکی دیگر از انواع Instance Management در WCF است. در این روش به ازای هر کلاینت (پراکسی) یک instance از آبجکت سرویس ایجاد می‌شود. Per-Session به عنوان یک روش statefull معادل روش برنامه‌نویسی Client-Serverی کلاسیک است. که در آن را کلاینت به سرور وصل شده و شروع به ارسال درخواست‌هایش می‌کند بدون آن که …