آرشیو تگ ها: PerCall

WCF Per-Call instance management

Per-Call اصلی‌ترین نوع instance management سه‌گانه در WCF است. در این روش با هر request کلاینت، یعنی با فراخوانی هر یک از متودهای سرویس، یک instance از object سرویس ایجاد شده و پس از اتمام درخواست آن instance از بین می‌رود. روش Per-Call نسبت به بقیه دارای مزایایی است از جمله مشغول نگه نداشتن منابع …