آرشیو تگ ها: NHDay

‫‫روز NHibernate

همیشه برای جلب توجه افراد به یک موضوع خاص، یک روز در سال به نام آن موضوع نام گذاری شده و در آن روز گردهمایی، کنفرانس، جشن یا… برگزار می‌شود. مثل روز جهانی دیابت، روز جهانی کودک، روز آزادی نرم‌افزار و… ظاهراً چنین روزی هم برای NHibernate در نظر گرفته و مراسم اولین دوره آن …