آرشیو تگ ها: interview

جمع کردن تیم برای یک کار ریموت

چند وقت پیش برای یک کار ریموت که قرار بود به صورت انجام پروژه‌های سفارش مشتری (outsource) باشد شروع به جمع کردن تیم کردیم. پروژه قرار نبود خیلی بزرگ باشه پس تعداد اعضای تیم هم قرار نبود خیلی زیاد باشند. با این وجود انجام این کار مثل کارهای مشابه دیگر دارای تجاربی بود که بد …

نکاتی در باب مصاحبه

حتی اگر یک برنامه‌نویس تازه‌کار باشید، باز هم قاعدتاً با خیلی جاها قرار مصاحبه داشته و برای مصاحبه به خیلی جاها سر زده‌اید. درست است که مصاحبه فرایندی است که طی آن یک برنامه‌نویس از سمت شرکت مربوطه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. اما یک برنامه‌نویس هم می‌تواند از همین قرار مصاحبه برای سنجش شرکت مورد …