آرشیو تگ ها: Get

‫تفاوت Load و Get در NHibernate

برای فراخوانی رکوردها از دیتابیس (بر اساس primary key) به حافظه دو راه در NHibernate وجود دارد. یکی Get و دیگری Load. متود Get برای دستیابی به رکورد مربوطه مستقیماً به cache یا database مراجعه می‌کند در حالی که متود Load تا زمانی که کسی propertyی غیر از id را فراخوانی نکرده به دیتابیس مراجعه …