آرشیو تگ ها: Excel

تجربه ای جدید در جمع آوری اطلاعات

چطور می شه یک سری اطلاعات یکسان را از طریق چند نفر جمع آوری کرد؟ 4 تا فایل اکسل به چند نفر داده می شه و اونا هم قراره اطلاعات کاغذی و قدیمی رو وارد این اکسل ها کنند. یک سری اطلاعات بین این اکسل ها مشترک هستند مثل نام دوره ها، نام گروه ها …