آرشیو تگ ها: Error Handling

‫if تنفر انگیز

به این if توجه کنید: //code…if (something != null){Do1();Do2();}//code… در اینجا null نبودن بررسی شده و بر اساس آن یک سری عملیات انجام می‌شود. اما دقت کنید که اگر مقدار مورد نظر null باشد هیچ مکانیزمی برای اعلام خطا وجود ندارد و به سادگی هر چه تمام‌تر آن بخش از کد بی هیچ سر و …