آرشیو تگ ها: Entrepreneurship

تجربه‌هایی از پذیرش و استقرار در مراکز رشد

در ادامه مطلبی تحت عنوان «پذیرش در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری» که در آن راجع به مراکز رشد و پارک‌های فناوری، امکانات کلی آنها، روال پذیرش و فهرستی از مراکز رشد کشور صحبت کرده بودم، می‌رسیم به اینجا که فرایند عملی پذیرش در این طور مراکز چیست، تجارب واقعی چه چیزی به …

پذیرش در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری

مرکز رشد یا انکوباتور جایی است که گروه‌ها و شرکت‌ها نوپا با کمک آنها رشد کرده و توانایی ورود به بازار را پیدا می‌کنند. خدماتی که مراکز رشد ارائه می‌دهند عبارت هستند از مشاوره در زمینه‌های مرتبط با کارآفرینی مثل مدیریت، امور مالی و…، حمایت‌های مالی در قالب وام و تسهیلات، فضای اداری، سالن سمینار، …