آرشیو تگ ها: ELMAH

داستان بی‌سوادی ما

مدت‌ها زور زدیم، صفحات خیلی زیادی را دستکاری کردیم، سعی کردیم همه Exceptionها را handle کنیم، زور زدیم که entlib را به کار بگیریم، کلی پز دادیم، … که چی؟ که برنامه ما یک Error Logging خیلی قوی دارد، که لازم نیست کاربر بیچاره مدام برای ما عکس خطا بفرستد و شرح خطا بدهد و… …