آرشیو تگ ها: DVD

دو ابزار کار با فایل‌های ویدیویی

به عنوان یک کامپیوتری همه (از جمله خود آدم) از آدم انتظار دارند که بعضی کارهای عمومی مثل تبدیل یک فرمت ویدیویی DVD به موبایلی یا ساختن DVD از روی فایل‌های یک دوربین دیجیتال را بلد باشیم. البته این کارها برای کسی که تخصصش ویدیو است کارهای پیش پا افتاده ای است. چون هم ابزارها …