آرشیو تگ ها: Durable Services

‫WCF Durable services چیست؟

در ارتباط با بحث Instance management فرض کنید حالت یک instance را در همه حالات حفظ کنید. مثلاً اگر کلاینت قطع شد یا از یک proxy دیگر استفاده کرد، یا حتی اگر سرور خاموش شد. منظور از حفظ حالت، حفظ اطلاعات داخلی instance آبجکت سرویس مثل فیلدهای private آن است. به این حالت durable service …