آرشیو تگ ها: Declarative Programming

وبلاگ جدید در زمینه برنامه‌نویسی

پس از راه اندازی «مجموعه فردا پرداز» که به زودی به یک شخصیت حقوقی تبدیل خواهد شد تصمیم گرفتم سیستم وبلاگ‌های آن را راه‌اندازی کنم تا همکاران «فردا پرداز» بتوانند در آنجا از تجارب خود در «فردا پرداز» بنویسند. از آنجا که خودم هم از همکاران «فردا پرداز» محسوب می‌شوم یک وبلاگ فنی در آنجا …

Pros and cons of declarative data binding in ASP.NET

While binding data to ASP.NET data aware controls like GridView and FormView, there is always two choices. Firstly you can do updating, inserting and deleting operations just in code behind. This way you should reference controls, get/set values and do actual operation in codebehind. Secondly it’s possible to do almost everything in markup of your …