آرشیو تگ ها: Data Type

‫نگهداری داده‌های حجیم در MS SQL

در خانواده MS SQL نسخه‌های ۲۰۰۰، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸ تعدادی فیلد خاص برای کار با داده‌های حجیمی مثل عکس یا متون خیلی طولانی وجود دارد. هر کدام از اینها شرایط خاص خودشان را دارند که در ادامه بررسی خواهند شد. char و varchar: حداکثر ۸۰۰۰ کاراکتر varchar(max)‎: حداکثر ۲ میلیارد کاراکتر – این نوع داده …