آرشیو تگ ها: Complexity

پیچیدگی در کد نویسی

هر چقدر هم که روش‌ها و ابزارهای جدیدتری برای ساده سازی کدنویسی و توسعه نرم‌افزار توسعه داده می‌شود باز هم گرایش به سمتی است که استفاده از همان ابزارها هم به سرعت به یک موضوع پیچیده تبدیل شود و نیاز به روش‌ها و ابزارهای جدیدتر پیدا می‌شود. وقتی که یک زبان سطح بالا مثل C …