آرشیو تگ ها: Attachmate

مرگ و تولد دوباره مونو

Novell Mono رسماً تعطیل شد. Attachmate هیچ ابراز علاقه‌ای به نگهداری مونو نکرده است. اما مطابق رسم Open Source، یک انشعاب (fork) جدید در راه است. Miguel de Icaza بنیان گذار مونو یک شرکت جدید به نام زامارین (Xamarin) تاسیس کرده است. زامارین هم مثل مونوی ناول تمرکزش روی پیشنهادات تجاری ‎.NET برای iOS و …