آرشیو تگ ها: App.config

‫دسترسی به app.config در نصب Wcf Windows Service

اگر بخواهید سرویس WCF را به عنوان سرویس ویندوز اجرا کنید می‌توانید از این راهنما استفاده کنید. بخشی از این کار نصب سرویس در ویندوز است. اگر در این installer که باید در برنامه شما باشد، نیاز به اطلاعات app.config داشته باشید باید دقت کنید که دسترسی به app.config در حین نصب امکان‌پذیر نیست. پس …

‫مشکل اضافه شدن اتوماتیک xmlns به web.config

در Visual Studio 2005 (و احتمالا نسخه ۲۰۰۸) هر بار که Web Site Administration Tool در یک پروژه وب اجرا شود عبارت xmlns=“http://schemas.microsoft.com/.NetConfiguration/v2.0“‎ به عنوان یک attribute به تگ <configuration> در web.config اضافه می‌شود. علی الظاهر این کار از دید مایکروسافت یک باگ است و تگ فوق الذکر نباید چنین attributeی داشته باشد. وجود این …