آرشیو تگ ها: انتقال پول

جابجایی پول

قسمت دوازدهم – 1400/8/25 امروز کمی بیش از یک ماه و یک هفته از شروع به کار من گذشته. این یعنی تا الان باید فکری به حال انتقال پول حقوق ماه اول کرده باشم. انتقال پول از چالش های اصلی کار ریموت است. اول اینکه بدانید اصل موضوع تحریم و عدم کار با ایران به …