مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره توسعه و تولید نرم‌افزار با قراردادهای ساعتی را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!