مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره تصمیم کبری: جانگو یا دات نت؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!